منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
دوشنبه 25 تیر 1403 07:07 ق.ظ
  • درمان شناختی- رفتاری (CBT)
  • درمان پذیرش و تعهد (ACT)
  • درمان مبتنی بر شفقت (CFT)
  • درمان مبتنی بر ذهن آگاهی
  • بازی درمانی
  • مشاوره پیش ازازدواج
  • زوج درمانی
  • طرحواره درمانی