منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
دوشنبه 25 تیر 1403 05:55 ق.ظ 
1. دوره آموزشی خودشناسی پیش از ازدواج
ویژه عموم
مدرسخانم بهناز عابدی
 
2. دوره آموزشی مهارت های زندگی 
ویژه عموم
مدرسخانم بهناز عابدی

3.دوره آموزشی ارتباط با نوجوان
ویژه والدین
مدرسدکتر نوشین میرجهانیان
 
4. دوره آموزشی پیشگیری از آسیب های محیط مجازی
ویژه نوجوانان
مدرسدکتر اکرم مولادوست

5. دوره بازی درمانی
ویژه کودکان
تاریخ برگزاری: دوشنبه ها 
مدرس خانم نوشین میرجهانیان روانشناس و مشاور کودک و نوجوان