منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 07:43 ق.ظ

دوره آموزشی طرحواره درمانی
ویژه دانشجویان روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
تاریخ برگزاری :تیر ماه 1398
مدرس : سرکارخانم دکتر فهیمه نامدارپور
دوره آموزشی طرحواره درمانی
ویژه دانشجویان روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
تاریخ برگزاری : اردیبهشت 1398
مدرس : سرکارخانم دکتر فهیمه نامدارپور