منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
پنجشنبه 3 اسفند 1402 21:50 ب.ظ
برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی و گروهی و تخصصی با موضوعات خودشناسی،مهارت های ارتباطی،مدیریت استرس،افزایش شادی و کیفیت زندگی