منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
دوشنبه 8 آذر 1400 17:49 ب.ظ
   نام مشاور مدرک تحصیلی حیطه کار زمان کار
1 دکتر مهدی اصفهانی دکتری تخصصی روانشناسی مسئول فنی مرکز شنبه تا پنج شنبه
2 دکتر ماندانا سپنتا  دکتری تخصصی روانشناسی و فوق دکتری سایکوسوماتیک مشاوره کودک و نوجوان دوشنبه
3 دکترمسعود معتمدی متخصص اعصاب و روان روانپزشکی یکشنبه
4 احمد ایزدی کارشناس ارشد مشاوره  مشاوره ازدواج و خانواده یکشنبه
5 ندا تگریان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره ازدواج و خانواده شنبه-دوشنبه- چهارشنبه
6 بهناز عابدی کارشناس ارشد مشاوره  مشاوره ازدواج و خانواده یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه
7 مینا نصوحیان کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی سه شنبه
8 کاوه ضیایی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی دوشنبه -پنجشنبه
9 حبیب فتحیان کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
10 محمدرضا خامسی پور کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی سه شنبه
11 دکتر فرزانه مومنی دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره کودک و نوجوان چهارشنبه
12 نوشین میرجهانیان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره کودک و نوجوان  شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
13 اکرم مولادوست دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره کودک و نوجوان و خانواده یکشنبه
14 زهره اصفهانی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی و شغلی سه شنبه
15 سهیلا ظهیری کارشناس مددکاری اجتماعی مددکار شنبه 
16 افسانه امیری کارشناس ارشد روانشناسی مدیر داخلی و روانسنج شنبه تا پنجشنبه
17 مائده آریانیان کارشناس روانشناسی پذیرش شنبه تا پنجشنبه