منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
چهارشنبه 13 مهر 1401 15:13 ب.ظ
   نام مشاور مدرک تحصیلی حیطه کار زمان کار
1 دکتر مهدی اصفهانی دکتری تخصصی روانشناسی مسئول فنی مرکز شنبه تا پنج شنبه
2 دکترمسعود معتمدی متخصص اعصاب و روان روانپزشکی یکشنبه
3 احمد ایزدی کارشناس ارشد مشاوره  مشاوره ازدواج و خانواده یکشنبه- چهارشنبه
4 ندا تگریان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره ازدواج و خانواده یکشنبه-سه شنبه- چهارشنبه
5 بهناز عابدی کارشناس ارشد مشاوره  مشاوره ازدواج و خانواده یکشنبه- سه شنبه-پنجشنبه
6 مینا نصوحیان کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی سه شنبه
7 کاوه ضیایی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی دوشنبه
8 حبیب فتحیان کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
9 دکتر فرزانه مومنی دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره کودک و نوجوان پنجشنبه
10 نوشین میرجهانیان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره کودک و نوجوان  دوشنبه
11 اکرم مولادوست دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره کودک و نوجوان و خانواده پنجشنبه
12 زهره اصفهانی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی و شغلی سه شنبه
13 سهیلا ظهیری کارشناس مددکاری اجتماعی مددکار شنبه 
14 افسانه امیری کارشناس ارشد روانشناسی مدیر داخلی و روانسنج شنبه تا پنجشنبه
15 مائده آریانیان کارشناس روانشناسی پذیرش شنبه تا پنجشنبه