منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
سه شنبه 5 مرداد 1400 19:10 ب.ظ
   نام مشاور مدرک تحصیلی حیطه کار زمان کار
1 دکتر مهدی اصفهانی دکتری تخصصی روانشناسی مسئول فنی مرکز شنبه تا پنج شنبه
2 دکترمسعود معتمدی متخصص اعصاب و روان روانپزشکی یکشنبه
3 احمد ایزدی کارشناس ارشد مشاوره  مشاوره ازدواج و خانواده یکشنبه
4 ندا تگریان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره ازدواج و خانواده شنبه-دوشنبه- چهارشنبه
5 زهرا بیگی منش کارشناس ارشد مشاوره  مشاوره ازدواج و خانواده چهارشنبه
6 بهناز عابدی کارشناس ارشد مشاوره  مشاوره ازدواج و خانواده یکشنبه-سه شنبه
7 مرجان ترکی دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره بالینی و فردی __
8 مینا نصوحیان کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی سه شنبه
9 کاوه ضیایی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی دوشنبه -پنجشنبه
10 حبیب فتحیان کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
11 محمدرضا خامسی پور کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی سه شنبه
12 دکتر ماندانا سپنتا دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره کودک و نوجوان یکشنبه
13 نوشین میرجهانیان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره کودک و نوجوان  شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
14 اکرم مولادوست دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره کودک و نوجوان و خانواده یکشنبه
15 زهره اصفهانی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی و شغلی یکشنبه -سه شنبه
16 سهیلا ظهیری کارشناس مددکاری اجتماعی مددکار شنبه 
17 افسانه امیری کارشناس ارشد روانشناسی مدیر داخلی و روانسنج شنبه تا پنجشنبه
18 مائده آریانیان کارشناس روانشناسی پذیرش شنبه تا پنجشنبه