منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
سه شنبه 8 فروردین 1402 17:16 ب.ظ
   نام مشاور مدرک تحصیلی حیطه کار زمان کار
1 دکتر مهدی اصفهانی دکتری تخصصی روانشناسی مسئول فنی مرکز شنبه تا پنج شنبه
2 دکترمسعود معتمدی متخصص اعصاب و روان روانپزشکی یکشنبه
3 ندا تگریان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره ازدواج و خانواده یکشنبه-سه شنبه
4 نرجسن نوری کارشناس ارشد مشاوره  مشاوره ازدواج و خانواده یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه
5 بهناز عابدی کارشناس ارشد مشاوره  مشاوره ازدواج و خانواده یکشنبه- سه شنبه-پنجشنبه
6 مینا نصوحیان کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی سه شنبه
7 کاوه ضیایی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی دوشنبه
8 حبیب فتحیان کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی  پنجشنبه
9 نوشین میرجهانیان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره کودک و نوجوان  دوشنبه
10 اکرم مولادوست دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره کودک و نوجوان و خانواده پنجشنبه
11 زهره اصفهانی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی و شغلی  چهارشنبه
12 سهیلا ظهیری کارشناس مددکاری اجتماعی مددکار شنبه 
13 افسانه امیری کارشناس ارشد روانشناسی مدیر داخلی و روانسنج شنبه تا پنجشنبه
14 مائده آریانیان کارشناس روانشناسی پذیرش شنبه تا پنجشنبه