منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
جمعه 4 تیر 1400 06:09 ق.ظ
زمان کار حیطه کار مدرک تحصیلی  نام مشاور
شنبه تا پنج شنبه مسئول فنی مرکز دکتری تخصصی روانشناسی دکتر مهدی اصفهانی 1
یکشنبه روانپزشکی متخصص اعصاب و روان دکترمسعود معتمدی 2
یکشنبه مشاوره ازدواج و خانواده کارشناس ارشد مشاوره  احمد ایزدی 3
شنبه- یکشنبه-دوشنبه- سه شنبه مشاوره ازدواج و خانواده دانشجو دکتری تخصصی مشاوره ندا تگریان 4
شنبه - سه شنبه- پنجشنبه مشاوره بالینی و فردی دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی مرجان ترکی 5
دوشنبه -پنجشنبه مشاوره بالینی و فردی کارشناس ارشد روانشناسی کاوه ضیایی 6
یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه مشاوره بالینی و فردی کارشناس ارشد روانشناسی حبیب فتحیان 7
یکشنبه مشاوره کودک و نوجوان دکتری تخصصی روانشناسی دکتر ماندانا سپنتا 8
یکشنبه مشاوره کودک و نوجوان و خانواده دانشجو دکتری تخصصی مشاوره اکرم مولادوست 9
شنبه-دوشنبه-چهارشنبه مشاوره کودک و نوجوان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره نوشین میرجهانیان 10
یکشنبه -سه شنبه مشاوره تحصیلی و شغلی کارشناس ارشد روانشناسی زهره اصفهانی 11
شنبه  مددکار کارشناس مددکاری اجتماعی سهیلا ظهیری 12
شنبه تا پنجشنبه مدیر داخلی کارشناس ارشد روانشناسی افسانه امیری 13
شنبه تا پنجشنبه پذیرش کارشناس روانشناسی مائده آریانیان 14