منوی سایت
آدرس کانال تلگرام

.در کانال تلگرام با ما همراه باشید

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
دوشنبه 5 خرداد 1399 16:43 ب.ظ
زمان کار حیطه کار مدرک تحصیلی  نام مشاور
شنبه تا پنج شنبه مسئول فنی مرکز دکتری تخصصی روانشناسی دکتر مهدی اصفهانی 1
یکشنبه روانپزشکی متخصص اعصاب و روان دکترمسعود معتمدی 2
یکشنبه-پنجشنبه مشاوره ازدواج و خانواده کارشناس ارشد مشاوره  احمد ایزدی 3
شنبه- دو شنبه- سه شنبه مشاوره ازدواج و خانواده دانشجو دکتری تخصصی مشاوره ندا تگریان 4
شنبه - یکشنبه  مشاوره ازدواج و خانواده دکتری تخصصی مشاوره دکتر فهیمه نامدارپور 5
دوشنبه-سه شنبه-پنجشنبه  مشاوره بالینی و فردی دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی مرجان ترکی 6
دوشنبه -سه شنبه-پنجشنبه مشاوره بالینی و فردی کارشناس ارشد روانشناسی کاوه ضیایی 7
دوشنبه- پنجشنبه مشاوره بالینی و فردی کارشناس ارشد روانشناسی حبیب فتحیان 8
یکشنبه مشاوره کودک و نوجوان کارشناس ارشد روانشناسی پروین آقایی 9
یکشنبه مشاوره کودک و نوجوان دکتری تخصصی روانشناسی دکتر ماندانا سپنتا 10
 چهارشنبه -پنجشنبه مشاوره کودک و نوجوان و خانواده کارشناس ارشد مشاوره اکرم مولادوست 11
شنبه-دوشنبه-چهارشنبه مشاوره کودک و نوجوان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره نوشین میرجهانیان 12
شنبه -سه شنبه مشاوره تحصیلی و شغلی کارشناس ارشد روانشناسی زهره اصفهانی 13
سه شنبه روانسنج دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی محبوبه مسلمی فر 14
شنبه  مددکار کارشناس مددکاری اجتماعی سهیلا ظهیری 15
شنبه تا پنجشنبه مدیر داخلی کارشناس ارشد روانشناسی افسانه امیری 16
شنبه تا پنجشنبه پذیرش کارشناس روانشناسی مائده آریانیان 17