منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
شنبه 28 فروردین 1400 10:35 ق.ظ
زمان کار حیطه کار مدرک تحصیلی  نام مشاور
شنبه تا پنج شنبه مسئول فنی مرکز دکتری تخصصی روانشناسی دکتر مهدی اصفهانی 1
یکشنبه روانپزشکی متخصص اعصاب و روان دکترمسعود معتمدی 2
یکشنبه-پنجشنبه مشاوره ازدواج و خانواده کارشناس ارشد مشاوره  احمد ایزدی 3
شنبه- یکشنبه- چهارشنبه مشاوره ازدواج و خانواده دانشجو دکتری تخصصی مشاوره ندا تگریان 4
شنبه-دوشنبه -سه شنبه مشاوره بالینی و فردی دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی مرجان ترکی 5
دوشنبه -پنجشنبه مشاوره بالینی و فردی کارشناس ارشد روانشناسی کاوه ضیایی 6
یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه مشاوره بالینی و فردی کارشناس ارشد روانشناسی حبیب فتحیان 7
یکشنبه مشاوره کودک و نوجوان دکتری تخصصی روانشناسی دکتر ماندانا سپنتا 8
سه شنبه - چهارشنبه مشاوره کودک و نوجوان و خانواده دانشجو دکتری تخصصی مشاوره اکرم مولادوست 9
شنبه-دوشنبه-چهارشنبه مشاوره کودک و نوجوان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره نوشین میرجهانیان 10
یکشنبه -سه شنبه مشاوره تحصیلی و شغلی کارشناس ارشد روانشناسی زهره اصفهانی 11
چهار شنبه روانسنج دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی محبوبه مسلمی فر 12
شنبه  مددکار کارشناس مددکاری اجتماعی سهیلا ظهیری 13
شنبه تا پنجشنبه مدیر داخلی کارشناس ارشد روانشناسی افسانه امیری 14
شنبه تا پنجشنبه پذیرش کارشناس روانشناسی مائده آریانیان 15