منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
دوشنبه 25 تیر 1403 06:03 ق.ظ

    لیست کارگاه های آموزشی سال 1401


1. دوره آموزشی خودشناسی پیش از ازدواج
ویژه عموم
مدرس : خانم بهناز عابدی
 
2. دوره آموزشی مهارت های زندگی 
ویژه عموم
مدرس: خانم بهناز عابدی

3.دوره آموزشی ارتباط با نوجوان
ویژه والدین
مدرس: دکتر نوشین میرجهانیان
 
4. دوره آموزشی پیشگیری از آسیب های محیط مجازی
ویژه نوجوانان
مدرس: دکتر اکرم مولادوست

5. دوره بازی درمانی
ویژه کودکان
تاریخ برگزاری: دوشنبه ها 
مدرس خانم نوشین میرجهانیان روانشناس و مشاور کودک و نوجوان

 

    لیست کارگاه های آموزشی آذر ماه سال 1398


1. دوره آموزشی خودشناسی پیش از ازدواج
ویژه عموم
تاریخ برگزاری: سه شنبه 98/09/26
مدرس : خانم دکتر فهیمه نامدارپور

 
2.دوره بازی درمانی
ویژه کودکان
تاریخ برگزاری: دوشنبه ها 
مدرس خانم نوشین میرجهانیان روانشناس و مشاور کودک و نوجوان


3.دوره شادی در خانواده
ویژه عموم
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 98/09/28
مدرس خانم نوشین میرجهانیان  روانشناس و مشاور کودک و نوجوان

 

       لیست کارگاه های آموزشی سال 1398


1. دوره آموزشی طرحواره درمانی 
ویژه دانشجویان روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی
تاریخ برگزاری: دوشنبه ها
مدرس : خانم دکتر فهیمه نامدارپور

2. دوره مهارت های فرزندپروری
ویژه والدین
تاریخ برگزاری: چهارشنبه ها
مدرس خانم اکرم مولادوست، روانشناس و مشاور کودک و نوجوان
 
3.دوره بازی درمانی
ویژه کودکان
تاریخ برگزاری: دوشنبه ها و چهارشنبه ها 
مدرس خانم نوشین میرجهانیان و سرکار خانم اکرم مولادوست روانشناس و مشاور کودک و نوجوان4.دوره مدیریت خشم
ویژه عموم
تاریخ برگزاری: چهارشنبه ها 
مدرس خانم نوشین میرجهانیان  روانشناس و مشاور کودک و نوجوان
4.دوره تربیت جنسی کودکان و نوجوانان
ویژه والدین
تاریخ برگزاری: یکشنبه ها 
مدرس خانم دکتر ماندانا سپنتا  روانشناس و مشاور کودک و نوجوان

 

           لیست کارگاه های آموزشی دیماه 1396


1.دوره )مهارت های فرزندپروری(فرزندپروری، تربیت جنسی و هوش افزایی
ویژه والدین
تاریخ برگزاری: چهارشنبه ها
مدرس خانم مولادوست، روانشناس و مشاور کودک و نوجوان

2. دوره  )آرام سازی کاربردی(
ویژه بانوان
 تاریخ برگزاری : شنبه ها و سه شنبه ها 
مدرس خانم ترکی، روانشناس بالینی
 
3.
دوره )ارتباط با نوجوان(
ویژه والدین
تاریخ برگزاری: شنبه ها
مدرس خانم میرجهانیان، روانشناس و مشاور کودک و نوجوان

4.دوره )بازی درمانی)
ویژه کودکان
تاریخ برگزاری: سه شنبه ها
مدرس خانم میرجهانیان و سرکار خانم مولادوست روانشناس و مشاور کودک و نوجوان


 

لیست کارگاه های آموزشی هفته آخرآذر ماه 1396


1.دوره )مهارت های فرزندپروری(فرزندپروری، تربیت جنسی و هوش افزایی
ویژه والدین
تاریخ برگزاری: 29 آذر ماه 1396
مدرس خانم مولادوست، روانشناس و مشاور کودک و نوجوان

2. دوره  )آرام سازی کاربردی(
ویژه بانوان
 تاریخ برگزاری : 25 و 28 آذر ماه 1396
مدرس خانم ترکی، روانشناس بالینی
 
3.دوره )ارتباط با نوجوان(
ویژه والدین
تاریخ برگزاری: 25 آذر ماه 1396
مدرس خانم میرجهانیان، روانشناس و مشاور کودک و نوجوان

4.دوره (بازی درمانی)
ویژه کودکان
تاریخ برگزاری: 28 و 29 آذر ماه 1396
مدرس خانم میرجهانیان و سرکار خانم مولادوست روانشناس و مشاور کودک و نوجوان
 

لیست دوره های آموزشی تیر ماه 1396


1.دوره )مهارت های فرزندپروری(فرزندپروری، تربیت جنسی و هوش افزایی
ویژه والدین
تاریخ برگزاری: تیر ماه 1396
مدرس خانم مولادوست، روانشناس و مشاور کودک و نوجوان

2. دوره  )آرام سازی کاربردی(
ویژه بانوان
 تاریخ برگزاری : از تیر ماه 1396
مدرس خانم ترکی، روانشناس بالینی

3.دوره دوم ) مدیریت استرس ( تکنیک های رفتاری و شناختی
ویژه عموم
تارخ برگزاری: از تیر ماه 1396
مدرس: آقای ضیایی روانشناس بالینی
 
4. دوره  آموزشی )آرام سازی کاربردی(
ویژه آقایان
 تاریخ برگزاری : از تیر ماه 1396
مدرس آقای ضیایی، روانشناس بالینی
 
5. دوره)ارتباط موثر(
ویژه بانوان
تاریخ برگزاری: تیر ماه 1396
مدرس دکتر نامدارپور، متخصص مشاوره و هیأت علمی دانشگاه
 
6. دوره )ارتباط با نوجوان(
ویژه والدین
تاریخ برگزاری: تیر ماه 1396
مدرس خانم میرجهانیان، روانشناس و مشاور کودک و نوجوان
 
7. دوره  ) کنترل خشم)  
ویژه عموم
تارخ برگزاری: از تیر ماه 1396
مدرس: خانم آقایی ، روانشناس و مشاور کودک و نوجوان
 
8. دوره  ) صمیمیت در زوجین)  
ویژه زوج
تارخ برگزاری: از تیر ماه 1396
مدرس: آقای ایزدی ، مشاور خانواده
 
9. دوره  ) مهارت تندخوانی)  
ویژه دانش آموزان و دانشجویان
تارخ برگزاری: از تیر ماه 1396
مدرس: خانم علی بیک ، مشاور تحصیلی و شغلی
 

 

شروع ثبت نام دوره های آموزشی سال 1396


1. دوره آموزشی مهارت های فرزندپروری(فرزندپروری، تربیت جنسی و هوش افزایی)
ویژه والدین
تاریخ برگزاری: از فروردین ماه 1396
مدرس خانم مولادوست، روانشناس و مشاور کودک و نوجوان


2.دوره  آموزشی مهارت های مراقبت از خانواده ( ایجاد گفتگوی صمیمانه، ابراز نیاز، عشق ورزی)
ویژه اعضای خانواده
 تاریخ برگزاری : از اردیبهشت ماه 1396
مدرس خانم ترکی، روانشناس بالینی

3.دوره 
آموزشی مدیریت استرس ( تکنیک های رفتاری و شناختی)
ویژه عموم
تارخ برگزاری: از اردیبهشت ماه
1396
مدرس: آقای ضیایی روانشناس بالینی

 

 دوره های آموزشی برگزار شده درسال 13951.کارگاه آموزشی مهارت های فرزندپروری(فرزندپروری، تربیت جنسی و هوش افزایی)
ویژه والدین
تاریخ برگزاری: روزهای شنبه هر هفته
مدرس خانم مولادوست، روانشناس و مشاور کودک و نوجوان 

2.شروع ثبت نام دوره مهارت های مراقبت از خانواده ( ایجاد گفتگوی صمیمانه، ابراز نیاز، عشق ورزی)
ویژه زوجین 
 تاریخ برگزاری :  شنبه 95/10/30 
مدرس خانم ترکی، روانشناس بالینی 

3.شروع ثبت نام کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری  (ویژه والدین ) 

 تاریخ برگزاری :  شنبه 95/10/04 
مدرس خانم مولادوست، روانشناس و مشاور کودک و نوجوان 

4.شروع ثبت نام کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری  (ویژه والدین ) 
تاریخ  برگزاری : دوشنبه 95/09/29 
مدرس خانم آقایی،  روانشناس و مشاور کودک و نوجوان  


5.کارگاه آموزشی شیوه رفتار با نوجوانان (برای خانواده های بی سرپرست و نیازمند )
در تاریخ 1395/05/24 در موسسه خیریه افتخار جاویدان برگزار شد.
 
مدرس خانم میرجهانیان، روانشناس و مشاور کودک

6.کارگاه آموزشی شفقت درمانی ( برای خانواده های دارای فرزند معلول)
در درتاریخ  1395/05/01 در مرکز توانبخشی شهید مدنی برگزار شد.
مدرس خانم میرجهانیان، روانشناس و مشاور کودک