منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
پنجشنبه 23 مرداد 1399 00:43 ق.ظ

برخی از دانش آموزان و خانواده های آنها مایلند عملکرد بهینه خود را در زمینه تحصیل بهبود بخشند. این دانش آموزان ممکن است در سطح درسی متوسط و یا بالا باشند. به هر حال تمایل دارند روش هایی را بیاموزند و اطلاعاتی مناسب، مفید و علمی کسب کنند که کارایی آنها را در زمینه تحصیل بالا ببرد. مشاوره تحصیلی با ارائه برنامه ریزی و روش های صحیح مطالعه به دانش آموزان در جهت پیشرفت فزاینده تر کمک خواهد نمود.


گردآورنده: زهره اصفهانی - کارشناس ارشد روانشناسی