منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
پنجشنبه 23 مرداد 1399 00:50 ق.ظ

استعداد یک توانایی بالقوه و مجموعه ای از قابلیت هاست که در اجرای فعالیت ها موجب شایستگی و تمایز فرد می شود. با توجه به اینکه استعدادهای افراد گوناگون هستند و تفاوت های زیادی دارند، شناخت آنها مهم ترین گام در راه دستیابی به اهداف است. قطعاً هر فردی برای دستیابی به اهداف و ایده آل های خود و بر اساس برنامه ریزی هایی که برای آینده شغلی خویش انجام می دهد، به اصول و معیارهایی مقید است و در همان راستا می کوشد تا ارتباط مکملی میان رشته تحصیلی، دانشگاهی و انتخاب شغل مورد نظر ایجاد کند. دوران تحصیل در مدرسه و آزمون و خطاهای فراوان، امکان بازبینی و شناخت استعدادها را فراهم می کند. اکنون زمان پرورش و تبلور استعدادهای شما می باشد. هدایت مهارت ها و بررسی بهترین الگوهای شغلی و تحصیلی به بازبینی عمیق و مشاوره یک متخصص نیاز دارد که با شناسایی ابعاد مختلف شخصیتی و مهارتی شما، استعدادهایتان را در مسیری هموار و کنترل شده هدایت کند.
 
 
گردآورنده: زهره اصفهانی – کارشناس ارشد روانشناسی