منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
چهارشنبه 6 بهمن 1400 03:17 ق.ظ
اختلال رابطه والد فرزند: مشکلات رفتاری، عاطفی و روانی که به علت عدم درک متقابل، ناآگاهی و یا کم توجهی به بیماری و اختلالات شخصیتی مابین فرزند و والدین به وجود می آید
.
شیوه فرزند پروری: فنون روش هایی است که به والدین و سرپرستان کمک می کند تا بتوانند در تربیت فردی، اجتماعی و مهارتهای زندگی فرزندان به عملکرد مناسب دست یابند