منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
چهارشنبه 6 بهمن 1400 02:49 ق.ظ
مشکلات رفتاری ، عاطفی و روانی که به علت تغییرات هورمونی ، استقلال طلبی ، کسب هویت و جایگاه اجتماعی در نوجوانان ایجاد می گردد و باعث نابسامانی ارتباطی بین آنان و والدین می گردد