منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
سه شنبه 8 فروردین 1402 16:06 ب.ظ
1. دوره آموزشی خودشناسی پیش از ازدواج
ویژه عموم
مدرس : خانم بهناز عابدی
 
2. دوره آموزشی مهارت های زندگی 
ویژه عموم
مدرس: خانم بهناز عابدی

3.دوره آموزشی ارتباط با نوجوان
ویژه والدین
مدرس: دکتر نوشین میرجهانیان
 
4. دوره آموزشی پیشگیری از آسیب های محیط مجازی
ویژه نوجوانان
مدرس: دکتر اکرم مولادوست

5. دوره بازی درمانی
ویژه کودکان
تاریخ برگزاری: دوشنبه ها 
مدرس خانم نوشین میرجهانیان روانشناس و مشاور کودک و نوجوان