منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
دوشنبه 25 تیر 1403 06:37 ق.ظ


جلسه بازی درمانی با هدف افزایش تمرکز ، افزایش مهارت های ارتباطی و گروهی، ذهن آگاهی و... ویژه کودکان سنین پیش دبستانی زیر نظر روانشناسان کودک،  در روزهای چهارشنبه هر هفته در این مرکز برگزار می گردد.


آموزش والدین و خشونت در کودکان و نوجوانان
ویژه والدین
 تاریخ برگزاری : آذرماه 1398
مدرس نوشین میرجهانیان، متخصص مشاوره کودک و نوجوانچگونه خود را بشناسیم
ویژه عموم
تاریخ برگزاری : مهر ماه 1398
مدرس نوشین میرجهانیان، متخصص مشاوره کودک و نوجوان