منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
چهارشنبه 5 مهر 1402 11:17 ق.ظ آموزش صمیمیت در زوجین
ویژه زوجین
 تاریخ برگزاری : آذر ماه 1398
مدرس خانم دکتر فهیمه نامدارپور، متخصص مشاوره خانواده دوره شادی در خانواده
ویژه والدین
 تاریخ برگزاری : آذر ماه 1398
مدرس خانم نوشین میرجهانیان، متخصص مشاوره کودک و نوجوان

 دوره صمیمیت و حد و مرز آن
ویژه زوجین
 تاریخ برگزاری : مرداد ماه 1398
مدرس خانم دکتر فهیمه نامدارپور، متخصص مشاوره خانواده
 دوره حال خوب رابطه
ویژه زوجین
 تاریخ برگزاری : مرداد ماه 1398
مدرس خانم اکرم مولادوست، متخصص مشاوره خانواده

 آموزش صمیمیت در زوجین
ویژه زوجین
 تاریخ برگزاری : مرداد ماه 1396
مدرس آقای ایزدی، متخصص مشاوره خانواده