منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
سه شنبه 27 مهر 1400 08:40 ق.ظ


وسواس در نوجوانان راهنمای کاربردی تشخیصی و درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
تألیف: مرجان ترکی
دکتر مهدی اصفهانی