منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
یکشنبه 4 مهر 1400 04:45 ق.ظ

روان شناسی مثبت گرا و کودکان
 
همانطور که می دانیم یکی از اهداف روانشناسی مثبت گرا پیشگیری از اختلالات روانی از طریق رشد و پرورش نیرومندی های روانی در افراد است. به همین منظور روان شناسان متخصص مثبت گرا برنامه ای را جهت شکوفایی کودکان ارائه داده اند که به کارگیری آن توسط والدین و مربیان کودکان را در برابر آسیب های روانی واکسینه می کند. این برنامه که توسط دکترجنی هوپر طراحی شده است، دارای پنج رکن اساسی است که در ادامه با آنها آشنا می شوید.
 
پنج رکن سازنده بهزیستی روانی و برنامه شکوفایی کودکان
  • نیرومندی های فردی: تدبیر درونی که انتخاب های ما را هدایت می کند.
هر کودک داری استعدادها و نیرومندی هایی است که به او انگیزه و انرژی می دهد و موجب تسهیل یادگیری وی می شود. نیرومندی های فردی اولویت ها و ترجیحات ما را مشخص می سازند، این نیرومندی ها بر ارزش ها و باورهای ما تاثیر می گذارند، ارزش ها و باورهای ما نیز به نوبه خود تصمیمات ما را متاثر می سازند.
 
  • بهزیستی هیجانی: ایجاد تعادل مثبت
هیجانات مثبتی مانند شادی، خوش بینی و شکرگزاری تاثیر برجسته ای بر بهزیستی هیجانی دارند. سلامت جسمانی، انرژی و تعادل هیجانی ما همگی توسط بهزیستی رشد می کنند و وجود استرس بر آنها تاثیر منفی می گذارد.
  • ارتباط مثبت: ایجاد روابط قابل اعتماد و خوشایند
ارتباط مفهومی بیش از یک کلمه دارد: زبان بدن، تظاهرات چهره ای و تن صدا هر کدام پیام هایی را به شنونده القا می کنند. رابطه مثبت ما را به دیگران متصل می کند و به ما وسیله ای جهت درک و مدیریت افکار و احساسات خودمان را می دهد.
  • نیرومندی های یادگیری: شکل دهی عادت هایی به منظور ایجاد انگیزه و به نتیجه رساندن کارها
دنیای فردا نیازمند یادگیرنده های خلاق و انعطاف پذیر مادام العمری است که توانایی شناسایی و بهره برداری از نیرومندی هایشان را دارند. پژوهش های اخیر تاثیر پویشی چارچوب ذهنی رشد یافته یعنی مجموعه ای از راهبردهای یادگیری که به طورمعناداری موجب ارتقاء یادگیری و مهارت حل مسئله میشوند را، اثبات کرده اند.
  • تاب_آوری: چگونگی اجتناب از موانع و درس گرفتن از شکست ها
توانایی حفظ تعادل هیجانی به هنگام مواجهه با فشار و تفکر منطقی برای دستیابی به راه حل اساس تاب آوری را تشکیل می دهند. تاب آوری ما را قادر می سازد تا اثرات استرس های محیطی را کاهش داده و با اشتباهات و یاس های شخصی مان کنار بیاییم. تاب آوری همچنین به معنای تفکر آینده نگر به منظور اجتناب از موقعیت هایی است که ممکن است آسیب زا باشند.
کودکانی که در این 5 بعد آموزش های لازم را ببینند، از بهزیستی روانی برخوردار می شوند  و در بزرگسالی از زندگی خود رضایت دارند.
 
منبع: what children need to be happy, confident and successful. step by step positive psychology to help children flourish.

گردآورنده: افسانه امیری- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی